DET SVENSKA SKATTETRYCKET

”Har ni glömt varför skatterna avskaffades?”

Att vi har avskaffat skadliga skatter har ökat företagande, skapat nya jobb och större skatteintäkter, skriver Amanda Wollstad på SvD Debatt.

Tyvärr verkar Collert, Larheden och Strandberg glömt varför Sverige avskaffade arvs-, gåvo- och förmögenhetsskatterna, menar Amanda Wollstad i en replik till ett tidigare debattinlägg.

”Anledningen till att en enig riksdagen avskaffade arvs- och gåvoskatten var att underlätta generationsskiften i familjeföretag. Arvsskatten skapade enorma problem för familjeägda företag och tog fokus från alla de andra svåra utmaningar som ett ägarskifte innebar”, skriver Amanda Wollstad i SvD.

”Har ni glömt varför skatterna avskaffades?”