CORONARESTRIKTIONERNA

Granskning: Privata äldreboenden gav inte sämre skydd än kommunala

Bild: Mostphotos

Inget tyder på att privata äldreboenden skulle vara sämre än de kommunala på att skydda de boende mot död i covid-19, visar DN:s granskning. En rad andra rapporter bekräftar slutsatsen.

DN har gjort en granskning som visar att överdödligheten under pandemin inte har varit högre på privata än på kommunala äldreboenden. Frågan om privata äldreboenden har varit särskilt omdiskuterad. Vissa tolkade en uppmärksammad intervju i tysk tv med utrikesminister Ann Linde (S) som att hon la skulden för Sveriges dödssiffror på privata utförare, skriver DN.

Men tidningens egen granskning visar att anklagelserna mot privata vårdföretag under pandemin varit felaktiga. Slutsatsen är att driftsformen – offentlig eller privat – inte tycks ha haft någon betydelse. Det finns inte några statistiskt säkerställda skillnader i överdödlighet mellan kommunala och privata boenden när man tar hänsyn till andra påverkande faktorer.

Tidigare har andra undersökningar kommit fram till samma slutsats. Vårdföretagarna har till exempel låtit det oberoende analysföretaget Sirona göra en genomlysning av smittspridningen på landets äldreboenden. Resultaten visar på ett mycket tydligt samband mellan smittspridning i det omgivande samhället och på äldreboendena.

"Äldreomsorgen är en del av samhället – och det är svårt att förhindra att smittan tar sig in om den är etablerad i det kringliggande samhället. Det är med andra ord en riskfylld strategi att tillåta samhällsspridning om målsättningen är att skydda de sköraste äldre”, skriver Vårdföretagarna i ett debattinlägg.

I Läkartidningen skriver en grupp forskare att de gjort samma analys av internationella data, att det är den höga samhällsspridningen som kopplas till hög dödlighet på äldreboenden.

”Den främsta anledningen till att många länder drabbades av hög dödlighet vid äldreboenden är att de var långsamma med att begränsa samhällsspridningen av viruset. När de väl insett allvaret i situationen var de även långsamma med att vidta särskilda åtgärder för att skydda de äldre”, skriver forskarna i Läkartidningen.

Fakta i frågan: Var privata äldreboenden sämre än kommunala på att skydda de äldre?

Smutskastningen av privata äldreboenden saknar grund

Analys av skillnader i överdödlighet mellan äldreboenden i privat och kommunal regi under Coronakrisen

Vård­företagarna på DN Debatt: Tydligt samband mellan smittspridning i samhället och smitta på äldreboenden

Hög samhällsspridning kopplas till hög dödlighet på äldreboenden