Experter: Fem framgångsfaktorer för säkra arbetsplatser

Några ledande kvinnliga experter inom arbetsmiljö ger sina bästa tips för säkrare arbetsplatser.

Det globala EHS-konsultföretaget DuPont Sustainable Solutions undersöker i en ny rapport vad som gör arbetsmiljösystem effektiva, tåliga och hållbara. De lyfter fram insikter från ett antal ledande kvinnliga experter inom arbetsmiljö.

– Det finns inte något hemligt receptet för ett utmärkt arbetsmiljöarbete. Ett effektivt EHS-program kräver inslag från många olika kompetenser, säger Tatiana Zamarova, regionchef på DSS i ett uttalande.

I det snabbrörliga arbetsmiljö- och säkerhetslandskapet återkommer samma fem faktorer som kritiska för att organisationer framgångsrikt ska förutse, förbereda sig för och hantera arbetsmiljörisker.

  1. Ledarskap – vikten av att leva som man lär, sätta rätt ton och förmedla positivitet.
  2. Snabbrörlighet – fokusera på att gå från en reaktiv till en proaktiv hållning, identifiera och planera för nya risker och arbeta som ett lag.
  3. Kultur – riskmedvetenhet, uppskattning och uppmuntran, samt att arbete med ett långsiktigt perspektiv.
  4. Teknik – användningen av uppkopplad teknik och hur den effektiviserar utbildning och digitalisering utan att försumma den mänskliga faktorn.
  5. Personalen – hur man främjar och uppmuntrar mångfald, hållbarhet och arbetsmiljö-ambassadörer.

Artikel: Experter: Fem framgångsfaktorer för säkra arbetsplatser