Ett steg närmare ny riksbankslag

Riksbankschefen Stefan Ingves. Arkivbild. Bild: Henrik Montgomery/TT

Ekonomi (TT)

En ny lag som reglerar Riksbankens verksamhet är ett steg närmare att bli verklighet. Regeringen ska nu besluta om lagrådsremissen "En ny riksbankslag".

I slutet av 2019 lade Riksbankskommittén fram förslaget om en ny riksbankslag. Nu beslutar regeringen om lagrådsremissen. I den nya lagen finns Riksbankens uppdrag och mandat formulerat och bland annat finns skrivelser om vilket ansvar Riksbanken har för den finansiella stabiliteten.

"Det ekonomisk-politiska landskapet har förändrats betydligt sedan huvuddelen av den nuvarande riksbankslagen togs fram i slutet av 1980-talet. Sedan dess har de finansiella marknaderna avreglerats och internationaliserats, inflationsmålet har införts och Sverige har gått med i EU. Det har därför varit viktigt att se över det regelverk som styr Riksbanken och att modernisera lagstiftningen", säger finansmarknadsminister Åsa Lindhagen (MP), i ett pressmeddelande.

I den nya Riksbankslagen lagstadgas bland annat att en låg och stabil inflation är målet med penningpolitiken.

"Förslaget innebär också att förutsättningarna för den demokratiska granskningen av Riksbanken stärks och att bankens finansiella oberoende förtydligas genom nya bestämmelser om vinstdisponering, struktur för det egna kapitalet och upplåning till valutareserven", heter det i pressmeddelandet.