DEN AKUTA ELKRISEN

”Dyr, osäker och smutsig el är det nya normala”

Bild: Pontus Lundahl/TT

På kort tid har det svenska elpriset tredubblats och det finns inget som indikerar att priset kommer sjunka. Samtidigt ökar bruket av fossil el. Varför förklarar Jan Blomgren i en essä på Timbro.

Under perioden 2015-2020 har elpriset i snitt legat på 35 öre per kilowattimme. Den senaste månaden har vi sett ökningar till som mest 1,50 krona i södra Sverige. Enligt Jan Blomgren är prisökningarna ett resultat av underskott av vind- och vattenkraft, tillsammans med nedmonteringen har kärnkraften.

Dessutom påverkar elpriset i Sverige inte bara av svensk produktion och efterfrågan, utan även grannländernas priser. Stiger elpriset i Tyskland blir det lönsamt att exportera svensk el dit, vilket gör att priset ökar på hemmaplan. Samtidigt minskar tillgången på el här.

Enligt Jan Blomgren är prisökningen ett logiskt resultat av att Sverige inte har en god nog försörjning av billig och miljövänlig el – som vind-, vatten- och kärnkraft. Istället måste vi, som ett resultat av politik som skulle leda till bättre klimat, förlita oss på smutsig och dyr fossil kraft.

”Om du inte gillar dyr, osäker och smutsig el – vänj dig. Det är det nya normala”, skriver Jan Blomgren.

Timbro: ”En inte alltför djärv gissning är därför att det vi sett hittills bara är början”