DEBATTEN OM PROTEKTIONISM

Debatt: EU:s svåra vägval

STOCKHOLM 20210415EU-flaggan.Foto: Henrik Montgomery/TT Kod: 10060 Bild: Henrik Montgomery/TT

EU ska stimulera konkurrens på en öppen marknad, skriver representanter för Teknikföretagen på DI debatt.

EU:s vägval står mellan en fortsatt tilltro till konkurrens på en öppen marknad, eller ett skifte mot en ökad grad av statlig intervention i den europeiska ekonomin. Frågan är avgörande för industrins konkurrenskraft och i förlängningen Sveriges välstånd, skriver Teknikföretagens Mats Kinnwall och Joel Jonsson på Dagens Industris debattsida.

”Nästa vecka presenterar EU-kommissionen en uppdaterad industristrategi för Europa, som bygger vidare på den strategi som lades fram i mars 2020. Det blir ett fortsatt fokus på digital transformering och den gröna omställningen i en global konkurrenssituation med mindre tillit och en upplevd oförutsägbarhet i världshandeln. Centralt för EU-kommissionens arbete är begreppet strategisk autonomi, som syftar till att stärka EU:s självbestämmande genom att minska beroendet av omvärlden”, skriver Mats Kinnwall och Joel Jonsson.

EU ska främja konkurrens