DET NYA ARBETSLIVET

Chefer vill ha flexibelt arbetsliv

Bild: Christine Olsson/TT

Såväl medarbetare som chefer anser att flexibelt arbetssätt är vägen framåt. Det visar en ny undersökning från fackförbundet Akavia.

Många arbetsplatser tittar nu på lösningar kring kontoret och hemarbetsplatsen och hur detta ska utformas efter pandemin.

– Vi har i många år tryckt på att medarbetare behöver en ökad balans i livet. Det nya flexibla arbetslivet är en del av lösningen, säger Lee Wermelin, ordförande i Akavi i ett pressmeddelande.

Trots att cheferna har en positiv syn till flexibilitet kan distansarbete kan bli en utmaning för ledarskapet.

Det svåraste med att leda på distans har för dem varit att bedöma hur medarbetaren mår och att fånga upp om någon medarbetare behöver stöd. Cheferna anser också att innovationskraft och idéer har påverkats negativt av pandemin.

– Därför är det viktigt att kontoret finns kvar som en fysisk mötesplats, säger Lee Wermelin.

Pressmeddelande: Chefer vill ha flexibelt arbetsliv