KLIMATOMSTÄLLNINGEN

”Byråkratin sväller i klimatets namn”

Bild: Lars Pehrson / SvD / TT

Trots ambitionen att minska byråkratin tilltar den alltid. Nu senast när en kritisk utredning om energideklarationen inte överväger att minska pappersexercisen, skriver Mattias Svensson på SvD:s ledarsida.

I Riksrevisionens nyliga genomgång av energideklarationer finns en tydlig tanke om att det obligatoriska tillgängliggörandet av information om hus kan bli energisnålare till rimliga kostnader ska uppmuntra husägare att minska energiåtgången, med klimatmässiga fördelar.

Men så fungerar det inte i praktiken, skriver Mattias Svensson. Många struntar i informationen i deklarationerna och det hörs få förslag om att dra ner på pappersexercisen. Frågan som kvarstår är också om de obligatoriskt deklarationerna har någon märkbar effekt på energianvändningen,

”Vill det sig illa hamnar vi i samma onda cirkel som kring de 1994 införda kraven på lönekartläggningar. Dessa har sedermera skärpts i omgångar, trots att en utvärdering 2019 konstaterade att all den under alla år mödosamt inrapporterade statistiken haft ”liten eller ingen effekt på könsskillnaderna hos arbetsgivare”. Är syftet gott tenderar byråkratin helt enkelt att växa, trots att utvärderingar talar för motsatsen”, skriver Mattias Svensson.

SvD: Obligatorisk informationsinsamling innebär trots allt en obligatorisk kostnad, att lägga på alla de andra kring husköp.