KÄRNKRAFTENS FRAMTID

Bolagen: "Stora möjligheter" med små reaktorer

Kärnkraftverket O3:an på Simpevarpshalvön utanför Oskarshamn. Arkivbild. Bild: Adam Ihse/TT

Energi (TT)

Kärnkraftsbolagen verkar eniga i frågan om minireaktorer. Både Fortum och Uniper Sverige menar att de behövs för att möta framtidens växande elbehov.

Vattenfall utreder möjligheten att att bygga minst två småskaliga modulära reaktorer, så kallade SMR, vid Ringhals kärnkraftverk. Går allt som planerat hoppas man få anläggningen i drift i början av nästa år.

Och övriga branschen verkar vara med på tåget.

Fortum ser stora möjligheter med SMR-tekniken, säger Simon-Erik Ollus, chef för bolagets nordiska kraftproduktion, till TT via mejl.

"Vi har under lång tid lyft behovet av att utveckla regelverken för möjliggöra SMR:s, och det är nu glädjande att fler aktörer tar konkreta steg framåt", säger han.

Olika lösningar

Johan Svenningsson, vd på Uniper Sverige, menar att både livsförlängd kärnkraft och nybyggnation måste till för att möta den framtida fossilfria elförbrukningen.

– Vi har under en tid tittat på tittat på olika lösningar och studerar då både SMR-tekniken och även andra, redan existerande, kärnkraftstyper.

Uniper fick i februari, tillsammans med Blykalla och Kungliga tekniska högskolan, 99 miljoner kronor i stöd av Energimyndigheten för att bygga en testanläggning med SMR-teknik vid OKG:s område i Oskarshamn.

SMR-tekniken är ett bra alternativ för att skapa planerbar kraft, säger Svenningsson, vilket behövs som komplement till sol- och vindkraft.

– När det inte blåser och solen inte lyser måste vi också ha fossilfri baskraft och då är just kärnkraften och SMR väldigt intressant.

"Snabbare att bygga"

Tekniken är också fördelaktig i tillverkningen, säger Uniper-vd:n.

– De går snabbare att bygga, har en högre säkerhet och kräver mindre kapitalbindning så det är lättare att finansiera.

Likt Vattenfall tror Uniper att SMR-tekniken kan vara i drift i början på 2030-talet. Det kräver dock tydliga satsningar på kompetensutveckling, forskning och en bra marknadsmodell där elsystemet får "relevant ersättning", säger Svenningsson.

– Det som behövs är ett tydligt ställningstagande, som vi börjar se nu, från politiken. Att kärnkraftverken ska vara en del av den svenska energimixen under lång tid framåt.

I början av juni gav regeringen Strålsäkerhetsmyndigheten (SSM) i uppdrag att utreda frågan om små modulära kärnkraftverk.

"SSM:s uppdrag är välkommet. Både regelverk och marknadsmodell behöver utvecklas för att SMR:s skall bli möjliga. Jag ser att vi nu har bra momentum att komma dit", säger Fortums Simon-Erik Ollus via mejl.

Martina Karpmyr/TT

Fakta

Småskaliga modulära reaktorer (SMR) bygger på samma teknik som de stora kärnkraftverken – de använder samma kärnklyvningsteknik som reaktorer i traditionella kärnkraftverk.

SMR finns inte färdiga ännu utan håller på att utvecklas. Möjligheten att serietillverka undersöks, och de kan därmed komma att bli mindre komplexa än dagens jättereaktorer.

Det pågår utveckling av olika SMR-koncept i länder som USA, Kanada, Ryssland, Storbritannien och Danmark.

Den svenska småskaliga modulära kärnkraftsreaktorn som är under utveckling går under namnet Sealer (Swedish advanced lead reactor). Projektet kallas Solstice och är ett samarbete Swedish Modular Reactors, Blykalla, Uniper och forskare från Kungliga tekniska högskolan.

Källor: Vattenfall, Uniper, Blykalla och KTH