KLIMATOMSTÄLLNINGEN

Batteristartupen Altris bygger fabrik i Sandviken

Uppsalabolaget Altris bygger fabrik för att tillverka katodmaterial till natriumjonbatterier vid namn Fennac. ”Det finns många intressenter”, säger teknikchef Tim Nordh till NyTeknik.

Natriumjonbatterier kommer till skillnad från dagens litiumjonbatterier att vara billigare att tillverka och mindre beroende av kritiska mineral.

Fabriken, som kommer att heta Ferrum, hamnar i Sandviken där bolaget hyr en 1 800 kvadratmeter stor anläggning som ägs av Sandviken Materials Technology.

En strategiskt bra plats med stora synergieffekter, enligt bolagets teknikchef Tim Nordh.

– Där finns god infrastruktur, möjlighet att hitta kompetent arbetskraft, mycket industrihistoria och support eftersom man är van med att jobba med stora industrier. Elen är också en viktig sak, söder om Dalälven blir det en bristvara, säger han till Ny Teknik.

Tillverkningen väntas börja i slutet på 2022, då väntas alla komponenter vara på plats. miljötillstånd, utformning av fabriken och tillverkningsutrustning.

Därefter är bolaget redo att producera 2 000 ton katodmaterial per år. tillräckligt för 1 GWh natriumjonbatterier. Tanken är sedan att sälja produkten till någon som vill bygga batterier av den. Arbetet med att sluta kundkontrakt pågår.

NyTeknik Batteristartupen Altris bygger fabrik för katodmaterial i Sandviken