KLIMATOMSTÄLLNINGEN

Ledare: Regeringen inför dold subvention till vindkraften

Miljö-och klimatminister Per Bolund (MP) och energi-och digitaliseringsminister Anders Ygeman (S). Bild: Robin Ek/TT

Regeringens senaste förslag är ett uppenbart försök att visa handlingskraft under den rådande energikrisen, skriver Frida Wallnor på Di:s ledarsida.

Under torsdagen meddelade energiminister Anders Ygeman (S) och klimatminister Per Bolund (MP) att regeringen ger Svenska kraftnät i uppdrag att bygga ut stamnätet till vårt sjöterritorium för att underlätta utbyggnaden av vindkraft till havs.

I praktiken är detta en typ av subvention genom minskade anslutningsavgifter för havsbaserade vindkraftsprojekt, skriver Frida Wallnor. Hon menar att detta är en felprioritering som lär bli dyr för elkonsumenterna.

”Det skulle vara betydligt bättre om regeringen låter Svenska kraftnät fokusera på de akuta stamnätsbrister som blottlagts i överföringskapaciteten från norr till söder, med tanke på de enorma elprisskillnaderna”, skriver Frida Wallnor.

Di: ”Man nämnde inte heller att en majoritet av remissinstanserna sagt nej till förslaget under vårens remissrunda”