Nedslagna kustfiskare – många mister jobben

Oron är stor inom det småskaliga kustfisket sedan EU:s nya fiskekvoter är slutförhandlade. Arkivbild. Bild: Leif R Jansson/TT

De nya EU-kvoterna innebär ett hårt slag för det svenska småskaliga kustfisket, enligt Sveriges fiskares producentorganisation (SFPO).

– Ungefär hundra gubbar tappar sina jobb, säger ordföranden Peter Ronelöv Olsson till TT.

Under tisdagen hörde bedrövade medlemmar av sig till honom:

– De är förbittrade och ledsna.

– Att stoppa fisket på de här nivåerna gör ingen verkan över huvud taget. Problemet är miljön. Utsläpp av förorenande och gödslande ämnen gör att syrehalterna går ner.

– Och säl och skarv fiskar kanske 30–40 gånger mer än vad vi någonsin fiskar. Det pratar man bara om, men gör inget åt, säger Peter Ronelöv Olsson.

EU:s rejäla reduceringar av kvoterna för riktat torsk- och sillfisk slår undan benen för kustfiskarna, enligt honom. Ökade kvoter av rödspätta och skarpsill räddar dem inte:

– Det kan vara ett komplement men bär inte hela året.

Inte många kvar

De flesta av dem som riskerar att mista jobben finns i Skåne, Blekinge och Småland.

– Jag bedömer att ungefär 100 gubbar tappar sina jobb, sin framtid och sina möjligheter. Och de får inte någon a-kassa eller ersättningar, utan det är rakt ut i arbetslöshet.

– Det är småskaliga kustfiskare vi pratar om, de som alla politiker säger att man ska värna.

– Det finns snart inte mycket kvar av kustfiskare i Östersjön. Nu går de sista resterna efter förra stålbadet för två år sedan.

TT: Regeringen säger sig vara i stora drag nöjd med förhandlingsresultatet. Kommentar?

– Jag tycker att det talar för sig själv helt och hållet, svarar Peter Ronelöv Olsson kort.

Bra för laxen

Mer positiva tongångar hörs från den ideella organisationen Sportfiskarna som företräder cirka 66 000 sport- och fritidsfiskare.

– Vi tycker att det är viktiga skärpta regleringar som EU har vidtagit, både för laxen och torsken är det bra, säger vice generalsekreterare Anders Karlsson till TT.

– Det blir förmodligen väldigt positiva effekter av att sluta fiska lax till havs i större skala, inte minst för de riktigt svaga bestånden som i sydöstra Östersjön.

Däremot befarar han att turbåtsfisket i Öresund, framför allt de som kör ut sportfiskare inriktade på torsk, får det väldigt svårt framöver med uppenbar risk för att nedlagd verksamhet för vissa turfiskebåtar.

– Vi får följa utvecklingen där och se vad om händer, vi behöver mer data för hur det går med till exempel torskbeståndet i Öresund. Dagens minimimått på 38 centimeter tycker vi är för tok för lågt för torsken, säger Anders Karlsson.

Lars Pedersen/TT