KLIMATOMSTÄLLNINGEN

Debatt: Ställ klimatkrav på offentlig upphandling

Magnus Höij, förbundsdirektör för Innovationsföretagen.

När näringslivet stiger fram och tar tag i klimatfrågan gäller det även att det offentliga tar sitt ansvar, skriver bland andra Magnus Höij, förbundsdirektör för Innovationsföretagen, på GP debatt.

Det krävs att vi tillsammans genomför åtgärder för att undvika katastrofala följder av klimatförändringen, skriver debattörerna. Men ändå är krav på innovativa lösningar och klimatnytta inte en självklar del av offentlig upphandling, vilket är oacceptabelt.

Därför, genom initiativet ”Innovation för klimatet” ställer nu näringslivet krav på sig själva, offentlig upphandling och regeringen. I initiativet listas ett antal åtgärder som krävs för att Sverige ska nå klimatmålen. Bland annat att all offentlig upphandling måste följas upp och utvärderas utifrån hur väl den linjerar med Sveriges klimatmål.

”Vi lovar att använda vårt kunnande för att visa på effekten av olika investeringar och beslut. Det lägger grunden för ett marknadsdrivet och värdeskapande klimatarbete. Med ”Innovation för klimatet” utmanar vi inte bara oss själva, utan även våra kunder, investerare, beställare, inköpare, tillverkare och producenter”, skriver debattörerna.

GP: ”Nu måste även det offentliga ta sitt ansvar och visa att man värdesätter hållbara lösningar.”