DEN SVENSKA EKONOMIN

Svensk BNP förvånar: "Klart svagare än väntat"

Slokande svensk BNP. Arkivbild. Bild: Maja Suslin/TT

Ekonomi (TT)

Sveriges tillväxt bromsade in oväntat hårt i augusti, enligt preliminära siffror.

– Det är klart svagare än väntat, säger Torbjörn Isaksson, chefsanalytiker på Nordea.

Sveriges bruttonationalprodukt, BNP, minskade med 3,8 procent säsongsrensat i augusti, jämfört med juli, enligt den så kallade BNP-indikatorn, en preliminär bedömning från Statistiska centralbyrån (SCB).

Nedgången förklaras bland annat av minskad varuexport.

"Tillfällig nedgång"

En bransch som nästan stod still i augusti var fordonsindustrin som på flera håll tvingades pausa produktionen på grund av komponentbrist. Men även andra sektorer är påverkade av de globala flaskhalsarna.

– Det är tydligt att bristen på insatsvaror och andra varor påverkar tillväxten och bromsar tillväxten, säger Torbjörn Isaksson.

På årsbasis var aktiviteten 2,4 procent högre än augusti i fjol, efter att siffrorna rensats för kalendereffekter, skriver SCB.

Nordeas bedömning var att BNP på månadsbasis skulle minska 0,5 procent och öka 4,0 procent på årsbasis.

Men banken gör bedömningen att nedgången är tillfällig.

– Vi räknar med att det studsar upp de kommande månaderna, säger Torbjörn Isaksson.

Lugnare fas väntas

Det handlar enligt honom bland annat om att fordonsindustrin åter fått fart i september och uttrycker planer på att nyanställa och delar av industrin planerar att utöka produktionen och produktionskapaciteten. Även om statistik för hushållskonsumtionen i augusti visade en inbromsning bedömer Isaksson förutsättningarna för hushållens konsumtion som fortsatt gynnsamma.

– De har en stark finansiell situation, arbetsmarknaden förbättras och konsumentförtroendet är starkt. Allmänt är tillväxtutsikterna gynnsamma framöver, säger Torbjörn Isaksson.

Samtidigt finns tecken på att den globala tillväxten håller på att kylas av, att takten i tillväxtökningen avtar. Men det dröjer tills en bit in på 2022 innan det märks tydligare, enligt Isaksson.

– Vi ser att Kina har bromsat in och normalt sett brukar en kraftig uppgång i energipriserna och en sådan ränteuppgång som har varit ta kraft av den globala konjunkturen med en viss fördröjning., säger Torbjörn Isaksson.

– Det kommer en lugnare tillväxtfas.

Helena Wande/TT