DET SVENSKA LANTBRUKET

SMHI ser risk för vattenbrist

Det finns risk för vattenbrist på flera håll i landet de kommande veckorna. Arkivbild. Bild: Andreas Hillergren/TT

Väder (TT)

Stora delar av landet riskerar att få vattenbrist den kommande månaden, enligt SMHI.

I Jönköpings, Kalmar och Blekinge län finns risk för låga flöden i vattendrag, liksom låga grundvattennivåer i både små och stora magasin.

På flera håll i landet råder bevattningsförbud, enligt Svenskt Vatten. I exempelvis Emmaboda får man under hela sommaren inte vattna med slang , bland annat till följd av låga flöden i Lyckebyån, enligt kommunen.