CORONAVACCINERINGEN

Regionens drag för att massvaccinera i rekordfart – ”Hoppas fler följer efter”

Bild: TT

I Östergötland diskuteras nu att tre företagshälsoföretag ska direktupphandlas för att i princip alla ska kunna vaccinera sig på jobbet. Enligt upphandlingsexperten Ellen Hausel Heldahl borde andra regioner följa efter. ”Att göra en formell upphandling tar flera månader och den tiden finns inte”, säger hon.

Det brinner i knutarna och regionerna behöver vara redo när vaccinleveranserna ökar och det är dags för den stora delen av befolkningen att vaccineras. Som ett led i det diskuterar nu Region Östergötland en direktupphandling riktad till regionens tre största leverantörer av företagshälsovård som täcker större delen av den arbetande befolkningen.

Tanken är att de, när det är dags för fas 4 då icke-prioriterade personer i åldern 18–59 år vaccineras, ska erbjuda vaccinationer ute på kundernas arbetsplatser och på sina egna mottagningar.

– Vi tänker pragmatiskt. Det handlar om största möjliga effekt med minsta möjliga insats för att gå i mål med fas 4 på utsatt tid. Samarbetet med företagshälsovården fungerade bra under svininfluensan 2009 så varför skulle det inte göra det nu, säger Rickard Alenbratt, inköpschef i regionen.

Hittills har Östergötland genomfört all vaccinering i egen regi och planen var att göra det även i fas 4. Men i och med att vaccinleveranserna har försenats inser regionen att tiden fram till sista juni då alla som vill ska ha vaccinerats är för knapp för att klara det utan hjälp.

– Tillgången till personal är flaskhalsen när vaccinationsfönstret blir allt mindre. Vi har behov av att boosta kapaciteten under fas 4 och då betyder det mycket att snabbt kunna nå ut till många genom en befintlig kanal som företagshälsovården.

Det gäller särskilt arbetsplatser som ligger utanför Linköping, Norrköping och Motala där regionen har upprättat vaccinationscentraler med stor kapacitet.

– Att kunna erbjuda företag som ligger längre ifrån dessa städer, exempelvis Toyota i Mjölby eller Väderstads-verken i den lilla orten Väderstad vaccinering på arbetsplatsen, ger ett stort mervärde.

Med tanke på att tiden för att nå målet krymper gäller det att få ut så mycket vaccin på så kort tid som möjligt och då behöver regionen ta hjälp av privata aktörer, enligt Rickard Alenbratt. Genom att företagen redan har etablerade kanaler ut till sina kunder och de har egen vaccinationskunnig personal blir det en resursförstärkning som inte påverkar regionens egen personal.

– Det finns också en bekvämlighetsaspekt. När det blir enklare för våra medborgare att vaccinera sig ökar förmodligen vaccinationsviljan. Det är stor skillnad på att vaccinera sig på arbetsplatsen och att behöva åka i väg och vara borta flera timmar från jobbet.

Direktupphandlar

Östergötland har gjort bedömningen att det finns goda skäl att direktupphandla eftersom det nu är bråttom att få logistiken kring vaccineringen i fas 4 på plats. Leverantörerna kan få vaccinet gratis och en ersättning på 250 kronor per vaccination.

Ellen Hausel Heldahl, juridisk expert på Svenskt Näringsliv, håller med om att det finns skäl att göra direktupphandling i den här situationen.

– Verkligen! Det går att göra genom att tillämpa bestämmelsen om synnerlig brådska i Lagen om offentlig upphandling, LOU, säger hon.

Enligt LOU kan en myndighet med hänvisning till ”synnerlig brådska” hoppa över det ordinarie förfarandet enligt LOU och i stället tillämpa direktupphandling, om ett antal förutsättningar är uppfyllda.

Hoppas fler följer efter

Myndigheten ska inte ha kunnat förutse händelsen, det ska vara så bråttom att de allmänna tidsfristerna inte kan respekteras, det ska finnas ett orsakssamband mellan den oförutsedda händelsen och den brådskande situationen, och det ska vara absolut nödvändigt att tilldela kontraktet.

– Läget som är nu med pandemin innebär att alla dessa förutsättningar gäller så den juridiska möjligheten bör de regioner som vill utnyttja.

När leveranserna av vaccin kommer i fas 4 är det brådskande att vaccinationerna sker så fort som möjligt, konstaterar Ellen Hausel Heldahl.

– Att göra en formell upphandling tar flera månader och den tiden finns inte. Därför är det absolut nödvändigt att göra direktupphandling i det här fallet. Jag hoppas att vi får se fler regioner följa efter.