HOTEN MOT ÄGANDERÄTTEN

”Vi vill bevara skog utan statligt skydd”

Bild: Gorm Kallestad

Ett nytt förslag från skogsutredningen har väckt kritik från flera skogsägare, rapporterar Sveriges Radio.

Utredningen föreslår att de cirka 7000 ägare till gammelskogen ska ersättas med staten som ensam förvaltare, detta för att skydda skogen. I utbyte ska markägarna få pengar som ersättning, eller mark från statliga Sveaskog.

Men flera markägare ryter nu ifrån, och menar att de själva vill skydda marken utan att staten lägger sig i.

– Vi vill inte byta bort våra skogar runt byn mot Sveaskogs marker långt bort, säger Anders Lundkvist vid Jukkasjärvi byallmänning, till Sveriges radio.

SR: Ersättningsmarkerna från Svea skog ligger för långt bort för att de ska vara av intresse för markägarna.