HOTEN MOT SKOGSBRUKET

”Genomför reformer som stärker äganderätten”

Bild: ROBERT GRANSTRÖM / TT

Debatten om skogsbruket och dess påverkan på klimatet har växt ur proportion, skriver Kristina Yngwe, landsbygdspolitisk talesperson för Centerpartiet, på Sydsvenskans debattsida.

Centerpartiet lade ner sina röster vid misstroendeförklaringen mot statsminister Stefan Löfven i utbyte mot att det genomförs reformer för liberaliserat strandskydd och stärkt äganderätt för skogsägare som två statliga utredningar presenterat.

Reformerna är betydande, menar debattören, dels för att material från skogen är en del i Sveriges gröna omställning. Dels för att regelverken måste anpassas efter lokala förutsättningar så att människor kan leva, bo och verka i hela landet.

”Att utifrån utredningarnas förslag slänga sig med ord som ”skövling” och ”hotad framtid” när verkliga miljö- och klimatkatastrofer pågår runtomkring i världen är oseriöst. Både landsbygden och miljön förtjänar en bättre debatt än så”, skriver Kristina Yngwe.

Sydsvenskan: ”Att strandskyddet tas bort för små sjöar och vattendrag innebär inte heller per automatik att de markområden som berörs bebyggs.”