REGELKRÅNGLET

Så mycket ökar företagens regelbörda – ”Tyvärr inte förvånande”

Andrea Femrell, vd NNR. Bild: Pressbild, Mostphotos

Företagens regelbörda ökar, visar en ny rapport från Tillväxtverket. Med årets ökning skattas de totala årliga kostnaderna till 379 miljarder kronor. ”Det är tyvärr inte förvånande”, säger Andrea Femrell, vd för Näringslivets regelnämnd, NNR.

Företagens administrativa kostnader och fullgörandekostnader fortsätter att öka, enligt en rapport från Tillväxtverket. Under 2023 ökade kostnaderna med knappt 1,4 miljarder kronor.

– Det är tyvärr inte förvånande att det fortsätter att öka eftersom regeringens systemåtgärder först nu kommit på plats och ännu inte har hunnit verka, säger Andrea Femrell, vd för Näringslivets regelnämnd, NNR, i ett pressmeddelande.

För år 2023 minskade regelkostnaderna som andel av BNP med 0,4 procentenheter jämfört med 2022.

– Att regelkostnaderna ska minska i förhållande till BNP kan vara en bra indikator, men den måste alltid ställas i relation till huruvida de faktiska regelkostnaderna ökar eller minskar. Företagens befintliga regelbörda minskar ju inte bara för att BNP ökar, säger Andrea Femrell.

NNR: Fortsatt ökning av regelkostnaderna för Sveriges företag