KLIMATOMSTÄLLNINGEN

Journalister: ”Klimatrapporteringen domineras av okritisk återgivning”

Bild: Samuel Steén/TT

Journalisterna och författarna Anders Bolling och Svenolof Karlsson kritiserar i en debattartikel den svenska journalistikens rapportering om klimatfrågan. ”Svenskarna förtjänar en konstruktiv journalistik”, skriver de.

De anser att klimatrapporteringen domineras av en okritisk återgivning av beskrivningar som bekräftar eller förstärker i stort sett allt som kan framställas som hotfullt. Ett fenomen som inte rimmar särskilt väl med journalistikens grundprinciper.

”Äkta journalistik är i första hand lojal med sanningen”, skriver de.

”Den klimatberättelse som de senaste decennierna vävts samman till att bli den enda godkända bland beslutsfattare är den högalarmistiska. Den har blivit den centrala hävstången för klimatomställningen, en ram för diverse samhällspolitiska projekt”, fortsätter de.

I dag, 13 juni, ger de ut boken, ”Professionell klimatbevakning – En guide för konstruktiv journalistik” på Näringslivets Medieinstitut.

De passar också på att uppmana journalister att göra sitt jobb och ta reda på vad exempelvis FN:s klimatpanel IPCC faktiskt säger om klimathotet.

"Återger du vad IPCC säger om extremväder kommer du med stor sannolikhet att stämplas som klimatförnekare”, skriver de.

Journalisten Debatt: ”Svenskarna förtjänar en konstruktiv journalistik i klimatfrågan”