AVTALSRÖRELSE

Industrin: Så ser läget ut inför avtalsrörelsen

Erik Spector, Kerstin Hallsten och Anna Breman. Bild: Pressbild

Sverige befinner sig fortfarande i en lågkonjunktur, men en försiktig vändning är på väg. Det konstaterade Teknikföretagen och Industriarbetsgivarna när de, inför den kommande avtalsrörelsen, under tisdagen presenterade sin konjunkturrapport för 2024 och 2025.

– Under nästa år återtar vi lite av förlorad mark när vi tittar på industriproduktion och BNP-utveckling. Utvecklingen hålls dock nere bland annat av en fortsatt svag utveckling i Europa, som är Sveriges största exportmarknad, säger Erik Spector, chefekonom på Teknikföretagen, i ett uttalande.

Enligt Teknikföretagen och Industriarbetsgivarna är en försiktig ljusning i konjunkturläget dock att vänta mot slutet av året. Förväntan baseras bland annat på att Riksbanken har gjort en första sänkning av styrräntan. Organisationernas prognos är att penningpolitiken ska lätta ytterligare framöver och att styrräntan är 3,0 procent vid utgången av det här året. Efter det, det vill säga år 2025, kan ekonomin ta försiktig fart igen. Ekonomernas räknar med att BNP ökar med 1,0 procent i år och 2,6 procent nästa år.

– Bilden av svensk industri är splittrad. Byggrelaterade varor har påverkats klart negativt av låg efterfrågan i Sverige och utomlands. Elteknik och försvarsindustri är två delbranscher som sticker ut klart positivt. Här är inte efterfrågan någon större begränsning utan resurstillgången. Genomslaget från dessa två delbranscher är dock begränsat, säger Kerstin Hallsten, chefekonom på Industriarbetsgivarna.

En av orsakerna till att prisökningarna har fallit tillbaka är att arbetsmarknadens parter tog ansvar under förra årets avtalsrörelse. Det menar förste vice riksbankschef Anna Breman.

– Den svenska lönebildningsmodellen innebär en fördel jämfört med många andra länder och har sannolikt även bidragit till att vi haft en bättre sysselsättningsutveckling i Sverige, säger hon i en kommentar.

Hon bekräftar också Teknikföretagens och Industriarbetsgivarnas prognos.

– Om inflationsutsikterna står sig kan styrräntan komma att sänkas ytterligare två gånger under andra halvåret i år.

Pressmeddelande: Konjunkturläget – en försiktig vändning

Konjunkturrapport: Svagt 2024 – starkare 2025

Seminarium: Ekonomiska förutsättningar inför avtalsrörelsen

Presentation: Breman: Inflationsmålet – ett ankare för pris- och lönebildningen