AI OCH AUTOMATISERING

Därför använder småföretag AI allt mer

Kvinna jobbar med AI. Bild: ChatGPT

På bara några år har antalet små företag som använder AI ökat kraftigt, enligt siffror från Statistiska Centralbyrån.

Även om stora företag använder AI mer, har skillnaderna mellan dessa och små och medelstora företag minskat på bara tre år. 2019 använde 2 procent av små företag AI, idag är den siffran 13,6.

En anledning, enligt Statistiska Centralbyrån, kan vara det genomslag som flera AI-verktyg har fått på senare tid.

Statistiska centralbyrån: Användningen av AI ökar mest bland små företag