DEN SVENSKA KONJUNKTUREN

Debatt: Kommunerna måste underlätta bostadsbyggande

Bild: Janerik Henriksson/TT

Produktivitetskommissionen föreslår att kravet på kommunerna att möjliggöra fler bostäder skärps, skriver företrädare för kommissionen på Aftonbladet Debatt.

Dagens kommunala planmonopol gör att kommuner kan låta bli att upplåta mark för byggande, trots att lämplig mark finns. Här behövs förändring.

”Produktivitetskommissionen föreslår därför en översyn av planmonopolet med inriktning mot att ta ökad hänsyn till de samhällsekonomiska värdena och skärpa kravet på kommunerna att möjliggöra fler bostäder”, skriver Hans Lindblad, ordförande och Kristian Seth, huvudsekreterare i Produktivitetskommissionen i Aftonbladet.

Aftonbladet: Fler bostäder måste få byggas utan bygglov