ARBETSMILJÖ

Riskabelt att glömma bort chefen

Chefer glöms ofta bort när det kommer till viktigt arbetsmiljöarbete. Arkivbild. Bild: Stina Stjernkvist/TT

Ekonomi (TT)

Chefens arbetsmiljö faller ofta mellan stolarna, visar en ny rapport.

– Man tänker inte på chefen som en medarbetare, säger Malin Cato från Arbetsmiljöverket.

Under perioden juni 2022 till december 2023 genomförde Arbetsmiljöverket 1 100 inspektioner gällande arbetsmiljön inom privat sektor för så kallade första linjens chefer, alltså de chefer som är närmaste chef för majoriteten av medarbetarna på en arbetsplats.

På 65 procent av arbetsplatserna fanns brister när det kom till arbetsmiljöarbetet för de cheferna.

– Man tänker inte på chefen som en medarbetare med en egen arbetsmiljö, säger Malin Cato, som är arbetsmiljöinspektör och projektledare vid Arbetsmiljöverkets avdelning för inspektion.

Hög arbetsbelastning

De största problemen som upptäcktes handlade om chefernas arbetsbelastning, arbetstid och brister i rutinerna kring rapportering av kränkande särbehandling.

– De närmsta cheferna får ofta arbetsuppgifter både uppifrån och nedifrån som man måste hantera, vilket gör att arbetsbelastningen kan bli hög, säger hon.

Ofta exkluderas även cheferna när medarbetarundersökningar, skyddsronder eller medarbetarsamtal genomförs. Detta kan leda till att de arbetsmiljöfrågor som berör cheferna hamnar ytterligare under radarn.

Alla får det sämre

Dessutom finns det sällan skyddsombud som representerar de närmsta cheferna.

– Chefen är ofta skyddsombudets egna chef, och ofta även motpart när skyddsombuden ska representera medarbetarna. När skyddsombudet plötsligt ska tänka om och representera chefen så blir det en ganska konstig sits.

En stor risk med bristerna som uppmärksammats är att det kan leda till ohälsa bland cheferna. Även att alla på arbetsplatsen får det sämre när chefen är för stressad.

– Det skapar en kultur av att man som chef ska stå ut med vissa risker för att göra karriär.

Beata Wallsten/TT