DEN SVENSKA EKONOMIN

Kronan hotet mot räntesänkningar

Riksbankschef Erik Thedéen hade muntrare ränteutsikter vid förra mötet. Arkivbild. Bild: Claudio Bresciani/TT

Ekonomi (TT)

En första räntesänkning från Riksbanken är att vänta i maj eller juni. Men kronans försvagning kan omkullkasta de planerna.

Så gick resonemanget när Riksbankens ledamöter härom veckan beslöt att låta räntan ligga still men tydligt flagga för att en första sänkning kommer snart, enligt protokollet som nu släppts.

Vice riksbankschef Per Jansson hade inför mötet hållit öppet för en sänkning redan i mars. Men det hängde ihop med att de andra stora centralbankerna, ECB och Fed, tydligare skulle signalera för snara sänkningar. Så blev inte fallet. Men han är tydlig med att en första sänkning i maj är trolig i nuläget.

"Av det jag i dag har sagt om inflationsutvecklingen framgår att jag är ganska nöjd med hur det ser ut just nu", säger han enligt protokollet.

Hotet mot det är att ECB och Fed skjuter på sina planer och att kronan därmed försvagas ytterligare, resonerar han.

"Det kan i sin tur försena anpassningen av inflationen mot målet, i värsta fall på ett allvarligt sätt", säger han.

Riksbankschef Erik Thedéen ser precis som sina övriga fyra kollegor i den räntestyrande ledningen goda förutsättningar för en sänkning i maj.

"Min bedömning i dagsläget är det finns en viss sannolikhet för en sänkning i maj, under förutsättning att inflationsutsikterna, inräknat utvecklingen för kronan, inte försämras påtagligt", säger han enligt protokollet.

Olle Lindström/TT