DET SVENSKA SKATTETRYCKET

”Att deklarera känns inte längre som ett övergrepp”

Det svenska skattesystemet visar att man med återkommande reformer kan nå stora framgångar, anser Timbros vd PM Nilsson. Bild: Anders Wiklund/TT

Skattesystemet må vara ett lapptäcke, men det har en stark legitimitet. Decennier av sänkta och avskaffade skatter har dessutom gett Sverige ökat välstånd, skriver Timbros vd PM Nilsson i en krönika på DI:s ledarsida.

Det svenska skattesystemet kritiserades nyligen av nationalekonomen Lars Calmfors för att vara ett ”principlöst lapptäcke”. Det han missar är att det har ovanligt hög legitimitet hos väljarna, anser PM Nilsson.

Han tar upp att regeringar av olika färg har sänkt eller avskaffat flertalet skatter sedan toppnoteringarna i början på 90-talet, och att det har lett till ett skattesystem som upplevs som rättvist av befolkningen. Därtill har de sänkta skatterna medfört en lägre statsskuld och ökad tillväxt.

”Det nuvarande systemet är ett lapptäcke men ett hyggligt bra täcke som olika politiska konstellationer har vårdat. Drömmen om den stora skattereformen är en utopi av samma skäl. Det nuvarande svenska skattesystemet visar att man över tid och med återkommande reformer kan nå stora framgångar”, skriver PM Nilsson i sin krönika.

Di: Om skattesystemets politiska legitimitet