KOMPETENSKRISEN

Debatt: Brist på yrkeslärare kan stoppa satsningar

Ola Månsson, vd för Installatörsföretagen. Bild: Christine Olsson/TT

Nationell samling krävs för att fler ska bli yrkeslärare, uppmanar företrädare för Installatörsföretagen på SvD:s debattsida.

Ola Månsson, vd Installatörsföretagen, och Andreas Åström, näringspolitisk chef Installatörsföretagen, vill se en kriskommission som tar tag i frågan. Bland annat efterfrågar debattörerna snabbspår för arbetslösa och att medel avsätts för att locka fler till yrket.

”Bristen förvärras av att yrkeslärare i genomsnitt är äldre och att många lämnar yrket i förtid i kombination med att för få utbildas. Just gruppen yrkeslärare uppvisar den största obalansen mellan det beräknade antalet examinerade och behovet av examinerade”, skriver de på SvD:s debattsida.

SvD Debatt: Installatörsföretagen: Alarmerande brist på yrkeslärare