KÄRNKRAFTENS FRAMTID

Busch: Positivt besked från Vattenfall

Energi- och näringsminister Ebba Busch (KD). Arkivbild. Bild: Janerik Henriksson/TT

Politik (TT)

Vattenfall planerar för att ha ny kärnkraft på plats vid Ringhals under första halvan av 2030-talet.

– Positivt besked, det ligger i linje med regeringens plan, säger energi- och näringsminister Ebba Busch (KD).

Vattenfall bedömer enligt sin förstudie att platsen Ringhals är lämplig för tre till fem små modulära reaktorer, så kallade SMR, motsvarande 1 500 megawatt.

Parallellt tittar energijätten på möjligheten att bygga storskalig, konventionell kärnkraft på platsen.

Uppskattningen är att det från i dag tar cirka 9–11 år att driftsätta den första reaktorn, oavsett om det gäller SMR eller LSR (storskalig reaktor).

Naturreservat begränsar

Förstudien Vattenfall gjort avser att ta minst två SMR i drift vid Ringhals under första halvan av 2030-talet. Regeringen har samtidigt målet att hinna få på plats kraft motsvarande två stora konventionella reaktorer i Sverige till 2035.

– Det de presenterar i dag ligger i linje med regeringens plan om hur vi ska få på plats kraften motsvarande två nya reaktorer till 2035. Så jag ser mycket positivt på det beskedet som kom i dag, säger Busch.

Vattenfall pekar ut just Väröhalvön och Ringhals eftersom där finns redan elanslutning, kylvattensystem och hamnanläggning.

Samtidigt ligger Ringhals intill Biskopshagens naturreservat och ett Natura 2000-område och för att bygga fler reaktorer än vad som utretts i förstudien krävs inverkan på naturreservatet, enligt Vattenfall.

– Vi skulle vilja kompensera med ett likvärdigt område då, säger Desirée Comstedt, chef för ny kärnkraft vid Vattenfall.

Är S med på bollen?

Busch vill inte svara på hur regeringen ser på frågan om inverkan på naturreservatet.

– Vi ser inte att det finns anledning för regeringen att agera på något vis vidare, utan vi lyssnar till vad Vattenfall har sagt i dag och det är att de tittar på frågan och därför har vi inget ytterligare att kommentera i dag.

Vattenfall pekar också på att bred politisk uppslutning behövs i riksdagen och kräver en riskdelningsmodell där staten tar en del av kostnaden, något som Socialdemokraterna ställt sig skeptiska till.

– Om Socialdemokraterna inte är med på någon typ av variant här framåt då kommer inte Sverige att klara den gröna omställningen, säger Busch.

– Jag skulle se det väldigt positivt om Socialdemokraterna kan tänka sig att stötta ett långsiktigt upplägg för riskdelning.

Niklas Svahn/TT