E-HANDELNS UTVECKLING

E-handeln föll under 2023

Bild: Tim Aro/TT

Omsättningen i e-handeln minskade med 8 procent under 2023. ”Ett prövningarnas år”, säger Per Ljungberg, innovationschef på Svensk Handel i ett pressmeddelande.

E-handelns omsättning för 2023 räknades till 144 miljarder kronor. Det handlar om ett tapp på 8 procent jämfört med 2022.

Utvecklingen förklaras inte av färre e-handlare utan lägre köpsummor. Den föll med cirka 200 kronor från ett skattat värde på 2 319 kronor 2022 till 2 126 kronor 2023.

– 2023 blev ett prövningarnas år för många e-handlare. Svart på vitt ser vi nu hur det tuffa ekonomiska läget, som slagit hårt mot kundernas köpkraft, påverkar stora delar av e-handeln negativt. Ljuspunkten är att vi ser att kundernas intresse för e-handeln fortsatt är starkt, säger Per Ljungberg, innovationschef på Svensk Handel.

Svensk Handel: ”E-handelns omsättning minskade under 2023”