AI OCH AUTOMATISERING

Experter: Företagen måste först förstå riskerna med AI

Bild: Mostphotos

Det är viktigt för företag att först förstå sina risker med AI för att kunna skapa den bästa planen för sitt skydd, skriver Computer Sweden.

Artificiell intelligens kan hjälpa företag genom automatisering men den för också med sig risker om den inte hanteras på rätt sätt. För de företag som har beslutat att bygga sin egen AI är riskbedömningen ett viktigt steg för att säkerställa regelefterlevnad och datasäkerhet. Enligt en Gartnerundersökning är generativ AI den högst rankade frågan under de kommande två åren för chefer inom juridik, regelefterlevnad och integritet, skriver Computer Sweden.

CS: Svår utmaning för företag att bedöma riskerna med AI