DEN SVENSKA ARBETSMARKNADEN

Branschen behöver 18 000 specialister – varje år

Ana Andric och Åsa Zetterberg. /Pressbild

Behovet av arbetskraft inom tech växer ständigt. Branschen behöver de närmaste åren värva 18 000 specialister – varje år, visar en ny rapport.

– Den omfattande digitaliseringen och AI-utvecklingen som pågår både i Sverige och globalt gör att efterfrågan på techkompetens växer hela tiden. Efterfrågan ökar inte bara inom techbranschen, utan inom hela näringslivet och offentlig sektor. Den ekonomiska nedgången senaste året och omvärldsläget har bidragit till en viss dämpning inom vissa områden, men ser vi över tid är behovet av techkompetens fortsatt stark, säger Ana Andric, näringspolitisk expert på TechSverige, i ett uttalande.

Idag jobbar drygt 200 000 personer inom tech på den svenska arbetsmarknaden och mjukvaru- och systemutvecklare är Sveriges femte vanligaste yrke.

– God tillgång till techkompetens är avgörande för Sverige. Det är en förutsättning för hela näringslivets konkurrenskraft och för att skapa tillväxt, klara välfärden och klimatomställningen, säger Åsa Zetterberg, förbundsdirektör på TechSverige, i ett uttalande.

PM: Ny rapport: Sverige behöver årligt tillskott av 18 000 specialister inom tech