RÄNTAN OCH INFLATIONEN

Inflationsförväntningarna sjunker i eurozonen

Inflationsförväntningarna på ett års sikt sjunker, vilket stärker bilden av att ECB-chefen Christine Lagarde och hennes direktion kan sänka styrräntan snart. Arkivbild Bild: Michael Probst AP/TT

Ekonomi (TT-Bloomberg)

Konsumentpriserna väntas stiga med 3,2 procent på ett år i eurozonen, enligt en enkät gjord av Europeiska centralbanken (ECB) i december. Det är den lägsta nivån på inflationsförväntningarna på ett års sikt sedan februari 2022.

I november låg inflationsförväntningarna på ett års sikt på 3,5 procent.

På tre års sikt väntas inflationen – det vill säga prisökningarna i årstakt – ligga på 2,5 procent, enligt den senaste mätningen. Det kan jämföras med 2,4 procent på tre års sikt i novembermätningen.

I enkäten ingår 94 procent av euroländernas befolkning.

Inflationsförväntningarna är en viktig faktor för ECB:s räntepolitik. ECB-chefen Christine Lagarde har nyligen sagt att hon kan tänka sig att det är dags att sänka styrräntan i juni.

Både Internationella valutafonden (IMF) och den ekonomiska samarbetsorganisationen OECD har däremot varnat för att gå för snabbt fram med räntesänkningar.