FRIHANDELNS FRAMTID

Wallenberg: Riskerna i Mellanöstern är av enorm betydelse

Jacob Wallenberg. Bild: Sören Andersson

Företagsledaren Jacob Wallenberg menar i en intervju med DN att kriget i Mellanöstern har stor inverkan både geopolitiskt och ekonomiskt.

De tidigare optimistiska tonerna med sjunkande räntan och ökande börs har kommit av sig på grund av osäkerhet i världen. Med två krig i närheten och stoppad sjöfart i Suezkanalen är Europa är särskilt sårbart.

– Riskerna i Mellanöstern är av enorm betydelse, både geopolitiskt och ekonomiskt, säger företagsledaren Jacob Wallenberg till DN under sitt besök i Davos.

DN: Jacob Wallenberg: Ingen kan peka på en vettig lösning för krisen