DEN SVENSKA EKONOMIN

Regeringen: Mat ska kunna köpas kontant

Finansmarknadsminister Niklas Wykman (M. Arkivbild. Bild: Mikaela Landeström/TT

Politik (TT)

Regeringen vill stärka möjligheten att handla med kontanter så att alla grupper i framtiden ska kunna betala för livsnödvändiga varor.

– I grunden handlar det om att man inte ska bli utestängd från att kunna betala, säger finansmarknadsminister Niklas Wykman (M).

Det kan handla om personer som inte kan eller vill betala digitalt, men också om att säkra att betalningar kan genomföras även i kriser och krig.

Regeringen ger en utredare i uppdrag att lämna förslag på insatser som kan stödja privatpersoners, företags och föreningars möjligheter att betala med kontanter, inte minst där kontanter bedöms ha en särskild roll som betalmedel.

Framför allt handlar det om att stärka möjligheterna att kunna betala kontant för livsnödvändiga varor, som dagligvaror, drivmedel och läkemedel.

Utredaren ska också kartlägga vilka tjänster och produkter och geografiska områden där kontanter spelar en särskild roll, inklusive vid fredstida krissituationer, höjd beredskap och ytterst krig,

Utredningen ska vara klar 31 december 2024.

Peter Wallberg/TT

Johanna Ekström/TT