Vitt snus i EU:s skottlinje

Vitt snus blir allt populärare. Arkivbild. Bild: Paul Wennerholm/TT

Hälsa (TT)

EU-kommissionen förbereder en revision av unionens tobaksdirektiv. Den här gången kan ett förbud av vitt snus ligga i tangentens riktning, rapporterar Politico.

I en hemlig preliminär studie av de nuvarande tobaksdirektiven, som Politico tagit del av, föreslås att det nuvarande förbudet mot vanligt snus i framtiden ska inkludera vitt snus – en produkt som inte innehåller tobak och därför inte regleras på EU-nivå. Studien är utförd av en utomstående part på uppdrag av EU-kommissionen.

Något förslag på ett nytt tobaksdirektiv har ännu inte lagts fram av kommissionen, och när det kan ske är oklart. Det nuvarande direktivet antogs 2014.

Sverige är det enda landet i EU där vanligt snus inte är förbjudet och huruvida ett EU-förbud för vitt snus skulle gälla även i Sverige är inte klargjort. Sverige beviljades undantag från snusförbudet i samband med inträdet i unionen 1995.

Det vita snuset blir allt populärare utomlands och är redan förbjudet i Nederländerna, Belgien och delar av Tyskland.

En del av oron kring det gäller dragningskraften hos unga människor. Farhågan är att de smaksatta påsarna kan vara en inkörsport till hälsovådliga tobaksprodukter.

EU:s hälsokommissionär Stella Kyriakides har sagt att det vita snusets ökande popularitet kan innebära "allvarliga hälsorisker".

Fakta

Nikotinsnus, även kallat bland annat vitt snus eller tobaksfritt snus, lanserades i Sverige 2016.

Snuset består av smaksatt nikotin som utvunnits ur tobaksblad.

Nikotin är starkt beroendeframkallande. Både i nikotinsnus och i e-cigaretter varierar nikotinhalten, men den kan både motsvara och vara högre än i tobaksprodukter.

Användandet av nyare nikotinprodukter som vitt snus eller e-cigaretter har ökat kraftigt de senaste åren, särskilt bland unga kvinnor.

Enligt den senaste nationella folkhälsoenkäten, "Hälsa på lika villkor", från Folkhälsomyndigheten använder 18 procent av kvinnorna mellan 16 och 29 år nikotinsnus.

Enkäten publicerades i november 2022 och bygger på svar från närmare 17 000 personer över 16 år.

Källor: Folkhälsomyndigheten och organisationen Tobaksfakta