BRISTERNA I INFRASTRUKTUREN

Kostsam olycka på Malmbanan drar ut på tiden

Ett malmtåg från LKAB på Björklidens station. Arkivbild. Bild: Janerik Henriksson/TT

Olyckor (TT)

Följderna av tågurspårningen på Malmbanan kostar den statliga gruvjätten LKAB miljardbelopp i förlorade intäkter. Och först under andra veckan i januari bedöms trafiken kunna öppnas igen.

– Vi pratar om en och en halv vecka in i januari, men det är en ytterst preliminär bedömning. Har vi vädrets makter med oss kan det kanske gå lite snabbare men jag är väldigt tveksam till det, säger Bengt Olsson, presschef på Trafikverket, till TT.

Det var vid 17.30-tiden i söndags som ett av LKAB:s malmtåg mellan Kiruna och Narvik spårade ur vid Vassijaure, nära gränsen till Norge.

Ingen person skadades. Men malmtåget ställde till stora materiella skador efter att det spårat ur och fortsatte att gå en lång sträcka längs banvallen.

Förutom att viss persontrafik drabbas av totalstoppet är de ekonomiska följderna enorma. LKAB:s logistikchef Linda Bjurholt klargjorde i måndags – den 18 december – att ett stopp året ut skulle innebära förluster på drygt en miljard kronor.

Bland annat gruvbolaget Kaunis Iron förlorar också mycket stora summor.

"Kommer att ta tid"

Först bedömdes trafiken kunna öppnas igen under årets sista vecka, vilket därefter sköts fram till i början av januari.

Men nu är alltså bedömningen att stoppet är hävt först en längre bit in i januari.

– Det här kommer att ta tid. Det är mycket som är svårt, inte minst att det inte finns någon väg fram till stället och det är mycket snö och stark kyla, säger Bengt Olsson.

Cirka 15 kilometer av banvallen behöver återställas efter urspårningen. En bedömning är att cirka 25 000 slipers behöver åtgärdas, liksom kontaktledningar och annat.

Kylan gör det bland annat svårare att få till fungerande svetsningsarbeten eftersom visst material måste värmas i samband med insatsen.

– Det gör att det tar väldigt lång tid, speciellt i väldigt kallt klimat, säger Bengt Olsson.

Axlar ur trafik

LKAB har ännu inte undersökt de urspårade vagnarna. Men en hypotes om händelseförloppet, baserat på okulär besiktning, är att ett hjulpar på en vagn skadats.

Eftersom varje hjulpar kan spåras, tas för säkerhets skull vagnar med hjulpar från samma sändning ur trafik, totalt rör det sig om 40 axlar.

"Det är för tidigt att dra några slutsatser kring förloppet och om det handlar om yttre påverkan eller inte. Men då vi dagsläget inte kan utesluta att något skulle varit fel på en hjulpar så vidtar vi åtgärder av försiktighetsskäl", säger Caroline Wiss, vd för Malmtrafik, i ett pressmeddelande.

Tomas Bengtsson/TT

Fakta

Malmbanan är Sveriges tyngst trafikerade järnväg och en av landets viktigaste järnvägar för transport av människor och gods.

Persontåg, godståg och malmtåg kör på den 50 mil långa sträckan mellan Boden och Riksgränsen och vidare till Narvik i Norge.

Malmbanan är den enda järnvägen i Sverige som tillåter 30 tons axellast, vilket innebär upp till 8 600 ton tunga och 750 meter långa tåg med totalt 68 vagnar.

Mellan Kiruna och Narvik går cirka 24 malmtåg per dygn i båda riktningarna och mellan Malmberget och Luleå cirka åtta malmtåg per dygn i båda riktningarna.

Källa: Trafikverket