DEN SVENSKA ARBETSMARKNADEN

Dubblad ränta på studielån

Studielånsräntan höjs nästa år. Arkivbild. Bild: Jessica Gow/TT

Ekonomi (TT)

Räntan för studielån höjs från årets 0,59 procent till 1,23 procent 2024, beslutar regeringen.

"Räntan beräknas utifrån statens upplåningskostnad de senaste tre åren och subventioneras sedan med 30 procent. De senaste åren har ränteläget stigit, vilket också har lett till en höjd studielåneränta", skriver Centrala studiestödsnämnden (CSN), i ett pressmeddelande.

För en person med en studieskuld på 300 000 kronor innebär detta en kostnadsökning med 912 kronor per år, eller 76 kronor per månad, visar en uträkning gjord av CSN.

Från och med i år består räntan av två delar: Årlig basränta och och ett räntepåslag, där den senare ska täcka kreditförluster på studielån, det vill säga lån som inte betalas tillbaka.

För 2024 gäller att basräntan är på 0,8 procent och påslaget på 0,43 procent.