Debatt: Regeringen rustar upp försörjningsberedskapen

Bild: Jonas Ekströmer/TT

Regeringen har beslutat om ett snabbspår till MSB och Tillväxtverket för att stärka samhällets motståndskraft under kriser. Det framgår i en debattartikel på Dagens industri.

För att försörjningen av varor och tjänster ska kunna fungera även kriser får myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) och Tillväxtverket i uppdrag att gemensamt ta fram en modell för en sammanhållen funktion för information till företag. Betänkandet "En modell för svensk försörjningsberedskap" är nu på remiss, skriver Carl-Oskar Bohlin, Minister för civilt försvar och Ebba Busch, Energi- och näringsminister.

Därtill pågår utredning om ökad försörjningsberedskap för varor och tjänster från industrin.

"De båda utredningarna har fokus på uppbyggnaden av ett långsiktigt system för försörjningsberedskap och det är viktigt att det kommer på plats", skriver debattförfattarna.

Dagens industri: Nu stärker vi försörjningsberedskapen