DEN SVENSKA EKONOMIN

Regeringen missar ekonomiskt mål

Finansminister Elisabeth Svantesson (M). Arkivbild. Bild: Lars Schröder/TT

Ekonomi (TT)

Regeringen missar målet för statsfinanserna nästa år, bedömer Ekonomistyrningsverket (ESV) i en ny prognos.

Underskottet i den offentliga sektorns sparande landar på 51 miljarder kronor i år och 81 miljarder kronor 2024.

"Vi bedömer att det strukturella sparandet kommer att avvika tydligt från målnivån för överskottsmålet 2024. Samtidigt är skulden i offentlig sektor låg", säger Helena Kaplan, prognoschef på ESV, i ett pressmeddelande.

Det strukturella sparandet kan översättas med den offentliga sektorns finanser justerad för konjunkturen.

Riksdagen har fastställt att nivån på överskottsmålet ska uppgå till en tredjedels procent av BNP i genomsnitt över en konjunkturcykel.