EU:S FRAMTID

Sveriges bud till EU: Omprioritera!

EU-minister Jessika Roswall på väg in till onsdagens ministermöte i Bryssel. Bild: Wiktor Nummelin / TT

EU (TT:s korrespondent)

Nya pengar till Ukraina är ok – men annars gäller att omprioritera. Sveriges bud ligger fast i striden om utökade EU-medel.

En tuff budgetstrid väntar när EU-ländernas stats- och regeringschefer samlas till årets sista toppmöte om nästan exakt en månad. EU-kommissionen har bett om drygt 75 miljarder euro – nästan 900 miljarder svenska kronor – i sin översyn av nuvarande långtidsbudget med mer stöd till Ukraina, men också för att hantera migration och satsa på konkurrenskraft.

Fast det kommer inte att bli enkelt.

– Jag kommer att upprepa det jag har sagt ett antal gånger: från svensk del så ser vi enda skälet till en översyn att fortsätta se till att ha ett långvarigt stöd för Ukraina. Sen finns det behov – men då behöver man precis som alla andra göra omprioriteringar. Det är vad vi har bett kommissionen att göra, säger EU-minister Jessika Roswall (M) på plats i Bryssel.

Sverige, Österrike och Danmark har alla lagt in egna förslag på vad som kan göras – från svensk sida exempelvis om hur man plocka pengar från andra EU-områden för att klara av de stigande räntor som måste betalas. Roswall tycker att förslagen har mottagits "på ett positivt sätt" och hoppas nu på framsteg i de förhandlingar som lär bli allt mer intensiva under de kommande veckorna.

Den svenska synen delas av bland andra FInland.

– Det är dags nu att vi kommer ner till detaljer. Vi behöver få ett konkret förslag på bordet, betonar Finlands EU-minister Anders Adlercreutz.

Wiktor Nummelin/TT

Fakta

EU-kommissionen vill utöka EU:s långtidsbudget för åren 2021–2027 med flera tunga satsningar, finansierade av medlemsländerna:

* En "Ukraina-facilitet" ska sättas upp där totalt 50 miljarder euro ska kunna erbjudas i bidrag, lån och garantier för Ukrainas omedelbara behov och återuppbyggnad.

* EU:s budget för att hantera interna och externa följder av migration föreslås utökas med 15 miljarder euro.

* En ny "strategisk plattform", döpt till Step, ska skapas för att stärka konkurrenskraften inom främst ett antal högteknologiska områden, för totalt 10 miljarder euro.

* Ytterligare 1,9 miljarder euro föreslås dessutom till EU:s administration.

Källa: EU-kommissionen.