SVENSKA FORSKNINGEN

Uppmaningen: Satsa mer på forskning om livsmedel

Elisabet Rytter, forskningsansvarig på Livsmedelsföretagen. Bild: Pressbild

Sverige riskerar att tappa sin position som världsledare inom hållbar livsmedelsproduktion på grund av före lite satsning på forskning, menar Livsmedelsföretagen.

Livsmedelsföretagen vill i ett inlägg till regeringens forsknings- och innovationspolitiska proposition 2024 se en kraftfull statlig satsning inom livsmedelsområdet.

– Det finns en enorm potential i den svenska livsmedelsindustrin. Vi kan visa vägen för resten av världen, samtidigt som vi skapar tusentals jobb i hela landet, stärker vår försörjningsförmåga och ökar befolkningens trygghet. Vi kan och bör framtidssäkra den svenska produktionen av livsmedel. Men för att det ska hända krävs betydande, långsiktiga statliga satsningar på livsmedelsrelaterad forskning och innovation som kan komplettera och katalysera livsmedelsindustrins egna, säger Elisabet Rytter, forskningsansvarig på Livsmedelsföretagen, i ett uttalande.

PM: Stort behov av ökade statliga satsningar på livsmedelsrelaterad forskning och innovation