EU:S FRAMTID

Bussföretagen välkomnar nytt förslag från kommissionen

Anna Grönlund, branschchef på Sveriges Bussföretag. Bild: Ryno Quantz

EU-kommisionens nya förslag gällande flexiblare regelverk för kör- och vilotider avseende turist- och beställningstrafik välkomnas av Sveriges Bussföretag. Nu uppmanar dem parlamentarikerna att rösta för förslaget.

Sveriges Bussföretags branschchef Anna Grönlund har i egenskap av vice ordförande i International Road Transport Union, IRU, passagerarsektion aktivt drivit på processen sedan EU-kommissionen 2023 aviserade att man ville se över möjligheten till förändringar av regelverket för kör- och vilotider avseende tillfälliga persontransporter.

– Turist- och beställningstrafiken följer andra mönster än annan trafik – både genom att stoppen är längre och i många fall fler men framförallt genom att en mindre genomsnittlig del av arbetstiden utgörs av körtid. Dock gör variationen på köruppdrag också att förutsägbarheten är mindre och därför är det välkommet med större flexibilitet i regelverket, säger Anna Grönlund, branschchef Sveriges Bussföretag.