CORONARESTRIKTIONERNA

Allt fler covidsmittade upptäcks

Antalet bekräftade fall av covid-19 fortsätter att öka, säger statsepidemiolog Magnis Gisslén. Bild: Lena Katarina Johansson/Folkhälsomyndigheten/ Handout

Coronaviruset (TT)

Antalet bekräftade fall av covid-19 i Sverige fortsätter att stiga.

– Det kan vara en tidig början på en ordentlig höst/vintertopp, säger statsepidemiolog Magnus Gisslén.

Folkhälsomyndighetens senaste veckorapport över covidläget i landet visade en stigande kurva över antalet bekräftade fall. Då hade antalet fall ökat med 38 procent jämfört med föregående vecka.

Den nya rapporten presenteras på fredagen, men Magnus Gisslén säger att den kommer att följa samma mönster.

– Vi ser en fortsatt ökning av antalet nya fall den senaste veckan på motsvarande sätt. Men ökningen är fortfarande på ganska låga nivåer. Procentuellt blir det stora förändringar, men tittar man i absoluta tal så är de inte jättestora, säger han till TT.

Fler på sjukhus

Antalet inlagda på sjukhus med covid-19 fortsätter också att öka, men även där rör det sig om låga nivåer.

– Det är regionala skillnader. I vissa regioner har man fått en tydligare ökning av antalet inläggningar, säger Magnus Gisslén.

Bland annat gäller det Region Värmland och Västernorrland.

Frågan är vad som kommer hända nu. Den senaste tidens uppgång i antal fall kan vara början på en kraftig topp för hösten och vintern.

– Men det kan också plana ut för att sedan bli en ytterligare ökning lite senare i vinter, säger Magnus Gisslén.

Oavsett vilket är det tämligen säkert att det kommer bli en större uppgång någon gång under hösten eller vintern, poängterar han.

Viktigt med vaccination

Den 7 november inleds årets stora vaccinationsinsats då vaccinationer mot covid-19 och mot säsongsinfluensan erbjuds.

De som rekommenderas att vaccinera sig är personer äldre än 65 år samt personer yngre än 65 år som tillhör någon riskgrupp, här ingår även gravida.

– Vaccinationen minskar risken för att bli allvarligt sjuk, säger Magnus Gisslén.

Han säger att vaccinationerna redan inletts på särskilda boenden för äldre. Även en del regioner har börjat vaccinera äldre.

Fredrik Gunér/TT