Händer i veckan

Bild: Mostphotos

Riksrevisionens granskning om kompensationssystemet mot höga sjuklönekostnader och seminarium om ersättning till närboende kan skapa lokal acceptans för vindkraft står i fokus den här veckan.

Tisdag 24 oktober

  • Riksrevisionen publicerar granskning om det kompensationssystem som infördes för att skydda mindre arbetsgivare från höga sjuklönekostnader. Systemet har genomgått olika förändringar och granskningen har tittat på om systemet är utformat så att risken för att felaktiga utbetalningar har minimerats. 8.00
  • Institutet för Näringslivsforskning arrangerar policyseminarium "Kan ersättning till närboende skapa lokal acceptans för landbaserad vindkraft?" Panelsamtal med Kristina Ek från Luleå tekniska universitet, Linda Kaneryd från Energimyndigheten, Linus Lakso (MP), Dan Sandros från SR Energy, Oliver Rosengren (M), Näringslivets Hus. 8.30

Onsdag 25 oktober

  • Byggföretagen presenterar konjunkturprognos över bygginvesteringar i bostäder, offentliga lokaler och infrastruktur samt sysselsättningen i bygg- och anläggningsbranschen. 6.00
  • Svensk Handel publicerar Handelsbarometern, oktober. 6.00
  • Medlingsinstitutet: Samhällsekonomiska förutsättningar för lönebildningen
  • Medlingsinstitutets konferens om de samhällsekonomiska förutsättningarna för lönebildningen. Medlinginstitutets gd Irene Wennemo, Konjunkturinstitutets gd Albin Kainelainen, vice riksbankschef Per Jansson, ESV:s analys och prognos chef Helena Kaplan, Göran Hjelm från Industrins ekonomiska råd, makroekonomen Petter Hällberg, SKR:s förhandlingschef Jeanette Hedberg, Sveriges Lärares ordförande Åsa Fahlén samt Vårförbundets ordförande Sineva Ribeiro medverkar. 13.00

Torsdag 26 oktober

  • Hagainitiativet arrangerar seminarium "Vilka framgångar behöver vi se fram till 2030 - politiskt och hos företagen?". Om professor John Hasslers analys om hur svensk klimatpolitik kan utvecklas, mot bakgrund av EU:s nya klimatlagstiftning Fit for 55. 8.00
  • Konjunkturinstitutet publicerar konjunkturbarometern. 9.00
  • Seminarium: Läskrisen på lågstadiet: så illa är det och en väg framåt. Näringslivets skolforum presenterar tre nya studier som ställer tuffa frågor om läs- och skrivundervisningen i svensk grundskola. 10.00