DET SVENSKA LANTBRUKET

Kostnad för svinpesten: 96 miljoner kronor

Prover tas från ett vildsvinskadaver som hittats på en väg i ett skogsområde utanför Fagersta. Arkivbild. Bild: Pontus Lundahl/TT

Inrikes (TT)

Jordbruksverket begär 178 miljoner kronor extra av regeringen för arbetet med att bekämpa smittosamma sjukdomar, rapporterar ATL.

Begäran omfattar totalt 178 miljoner kronor varav 96 miljoner kronor avser kostnader för utbrottet av afrikansk svinpest.

Jordbruksverket begär bland annat ersättning för avlivade tamgrisar och ersättning till de lantbrukare som inte kan skörda eller transportera ut spannmål från smittozonen. En stor del av pengarna ska också gå till den ledningscentral som satts upp.

Resterande 82 miljoner kronor går till bekämpningen av salmonella hos fågelbesättningar.