ENERGIPRISERNA

Debatt: Därför bör fjärrvärmen inte prisregleras

Bild: Janerik Henriksson/TT

Det skulle bli kostnads- och prisdrivande att införa en prisreglering på fjärrvärme. Det skulle i sin tur drabba fjärrvärmekunderna, skriver Energiföretagen på SvD Debatt.

Det vore inte tillrådligt att ge sig på att reglera en marknad som befinner sig i ett exceptionellt läge, skriver Energiföretagens Lina Enskog Broman och Erik Thornström på SvD Debatt. De reagerar på att bland annat Villaägarna ställer den typen av krav samt att Konkurrensverket anser att regeringen bör utreda om en reglering bör införas.

Debattörerna menar att även för företag som producerar värme från avfallsförbränning har kostnaderna ökat på senare tid. ”Varje fjärrvärmenät har sina lokala förutsättningar som påverkar kostnads- och prisutvecklingen på varje ort”, skriver de.

”Konkurrensverket har också föreslagit att den norska pristaksregleringen av fjärrvärme, som är kopplat till elpriset, skulle kunna utgöra en förebild. Norska myndigheter har dock konstaterat att denna prisreglering inte fungerar väl då den infördes i en tid när elpriset var reglerat till skillnad från dagens betydligt mer komplexa och volatila elmarknad med timprissättning", fortsätter de.

De vill istället att nuvarande lag ses över, för att ta reda på om den behöver kompletteras.

SvD Debatt: ”Ingen tjänar på prisreglering av fjärrvärme”