Händer i veckan

LO-ordföranden Susanna Gideonsson röstar om nya Las-förhandlingar senare i veckan. Bild: Fredrik Sandberg/TT

På torsdag 27 maj håller LO ett extrainsatt representantskap. Representantskapet ska rösta om nya Las-förhandlingar.

Måndag 24 maj

SSAB, LKAB och Vattenfall arrangerar digitalt rundabordssamtal om Hybrit-projektet och industrins omställning till fossilfri järn- och stålproduktion. 11.00-12.00

Tisdag 25 maj

Svenskt Näringsliv redovisar sin stora enkätundersökning om företagsklimatet. 09.00

Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser: Forskning och utveckling i internationella företag, 2019. 09.30

Svensk Handel släpper sin mors dag-undersökning, en konsumentundersökning om hur svenskarna tänker fira mors dag. 10.30

Onsdag 26 maj

SCB presenterar arbetskraftsundersökningar för april. 09.30

Föreningen Klimatriksdagen arrangerar digital konferens CO2-Budget som samlar forskare, kommuner och civilsamhälle för att reda ut hur klimatpolitiken kan uppfylla 2-gradersmålet i Parisavtalet. 14.00-17.00

Torsdag 27 maj

Konjunkturinstitutet publicerar Konjunkturbarometern. 09.00

Riksgälden presenterar en ny prognos över svensk ekonomi och statsfinanserna vid en digital pressträff. 10.00-10.30

SNS arrangerar digitalt seminarium med Riksrevisionen som presenterar en granskning av Skatteverkets arbete med att beskatta delningsekonomin. 14.00-15.00

LO kallar till ett extra representantskap för att rösta om nya Las-förhandlingar.

Fredag 28 maj

Statistiska centralbyrån presenterar investeringsenkäten för första kvartalet. 09.30

Trafikanalys: RVU Sverige, statistik om alla resor inom Sverige och resor till och från utlandet, 2020. 09.30