ELKRISEN

Debatt: Ändra kommunernas vindkraftveto

Genrebild. Bild: Johan Nilsson/TT

Att sju av tio vindkraftverk stoppas på grund av det kommunala vetot är ett hot mot den gröna omställningen, skriver Johan Bruce, Skogsindustrierna, och Daniel Badman, vd Svensk vindenergi, på Altingets debattsida.

De uppmanar regeringen att gå vidare med förslagen från utredningen En rättssäker vindkraftsprövning. Där föreslås att kommunens planmonopol ska bevaras men att kommunens besked ska lämnas tidigt och bli bindande.

”Det kommunala vindkraftsvetot måste ändras så att prövningen av vindkraft blir förutsägbar och följer gängse rättssäkerhetsprinciper. Om ingenting görs hotas industrins omställning”, skriver de.

Altinget Debatt: Om inte kommunernas vindkraftveto ändras hotas industrins omställning

Om debattörerna:

Daniel Badman, Vd Svensk vindenergi

Johan Bruce, Energidirektör Skogsindustrierna, Verksamhetsansvarig SKGS – Basindustrins energisamarbete