DET SVENSKA LANTBRUKET

Svinpesten: Detta gäller i drabbade området

Området där Jordbruksverket har infört restriktioner. Bild: Johan Hallnäs

Djur (TT)

Ett omkring 1000 kvadratkilometer stort område runt Fagersta i Västmanland är avspärrat sedan afrikansk svinpest konstaterats. Det här gäller för alla boende och besökare i området:

Förbjudet att vistas i skog och mark

Alla aktiviteter där människor vistas i skog och mark utan­för markerad tomt­gräns och utan­för etablerad tävlings­bana är förbjudna. Det gäller även sport­evenemang, samman­komster och offentliga till­ställningar. Orsaken är att vild­svinen inte ska störas så att de rör sig ut ur zonen och sprider smittan vidare. Människor kan också riskera att sprida smitta vidare via skor och redskap.

Till exempel dessa aktiviteter är helt förbjudna:

Alla typer av jakt på vilt, alla typer av skogs­bruk, svamp- och bär­plockning, skogspromenader utanför anlagd väg, bad på icke allmän bad­plats, rid- och körtävling med i skog och mark, orienterings­tävling.

Det är också förbjudet att släppa hundar lösa i skog och mark och att som obehörig vistas i vildsvins­hägn eller inhägnader för tam­grisar.

Dessa aktiviteter är fortfarande tillåtna:

Fest i en privat­persons trädgård, rid- eller motor­tävling på permanent bana, bad på allmän bad­plats.

Alla fordon och maskiner som använts inom zonen måste rengöras och desinficeras för att få flyttas ut ur den smittade zonen.

Foder som har producerats inom zonen får inte lämna det smittade området innan det lagrats enligt speciella regler.