DEN SVENSKA ARBETSMARKNADEN

Nya miljarder för kompetenslyft i äldreomsorg

Statsminister Ulf Kristersson och äldre- och socialförsäkringsminister Anna Tenje besöker vård- och omsorgsboendet Kungsgården i Kungsängen. Bild: Jessica Gow/TT

Regeringen förlänger det så kallade äldreomsorgslyftet i tre år. Det innebär att 1,7 miljarder kronor skjuts till varje år från 2024.

Nyheten presenterades av statsminister Ulf Kristersson (M) och äldreminister Anna Tenje (M) vid en pressträff.

– Många fler behöver högre kompetens för att möta kraven i äldreomsorgen, säger Ulf Kristersson.

Därför förlänger regeringen det så kallade äldreomsorgslyftet, som infördes av den förra regeringen och innebär att vård- och omsorgspersonal kan utbilda sig under betald arbetstid. De kommande tre åren satsas 1,7 miljarder kronor om året på detta.

– Medarbetarnas kompetens i äldreomsorgen är helt avgörande för hur de äldre har det, men även för de medicinska resultaten, säger Ulf Kristersson.

Anna Tenje trycker på vikten av att stötta kommuner som behöver fortsätta med kompetenssatsningar i det pressade ekonomiska läge som nu råder.

– Det är verkligen viktigt att stärka äldreomsorgen, säger Tenje.

De första åren när stödet fanns rådde pandemi, så pengarna utnyttjades inte i så stor utsträckning. Men för 2023 är pengarna slut, uppger hon.

– Vi vill att pengarna ska ta slut, för det stärker kompetensutvecklingen i äldreomsorgen och det är vår största utmaning just nu, säger Anna Tenje.

Tanken med kompetenslyftet är både att åtgärda den akuta bemanningssituationen i äldreomsorgen och den långsiktiga kompetensförsörjningen.

Förslaget är en del av budgetpropositionen för 2024, som presenteras i sin helhet den 20 september.